53651

VẤN VƯƠNG TRƯỜNG XƯA

Thơ: Ngọc Hạnh - Nhạc: Quang Minh

50737

VẦNG DƯƠNG RẠNG RỠ

Chỉ vì em yêu anh…

Đoàn Xuân Mỹ

51888

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Đừng khóc đừng buồn nghe em...

Ngọc Sơn

54609

VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH

Một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi...

Lời: Đỗ Trung Quân - Nhạc: Phạm Đăng Khương

52434

VẦNG TRĂNG CỦA MẸ

Chỉ một lần con về thăm mẹ thôi, mà nay hương khói…

Trần Quang Lộc

52435

VẦNG TRĂNG KHÓC

Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta…

Nguyễn Văn Chung

51386

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI

Vầng trăng đêm trôi xa…

Lời Việt: Lê Quang - Nhạc Hoa

51329

VẦNG TRÁN SUY TƯ

Tôi đếm thời gian...

Thanh Sơn

53650

VÂY QUANH MÙA XUÂN

Quang Phúc

53969

VẬY LÀ MÌNH XA NHAU

Người ơi vậy là mình đã xa rồi, đâu ngờ những tháng năm...

Bảo Chinh

5 / 61  Sau

app