53069

ƯỚC MƠ TRONG ĐỜI

Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp...

Đức Trí

53212

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN

Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin...

Hoàng Trang

52433

ƯỚC THẦM

Tôi trở về thăm chốn quê xưa, thăm ngôi trường học…

Thơ: Quan Huy Ích - Nhạc: Tô Thanh Tùng

50084

ƯỚT MI

Ngoài hiên mưa rơi rơi...

Trịnh Công Sơn

53362

ƯỚC VỌNG

Anh như nhạc và thơ cho đời em mơ mộng...

V - Thơ: Minh Nguyệt - Nhạc: Lã Văn Cường

54607

ÚP LÁ KHOAI

Úp lá khoai mười hai chong chóng, đứa bận áo trắng đứa bận áo đen...

V - Biên soạn: Lê Giang - Nhạc: Đồng Dao

55172

ƯỚC MƠ THIÊN THẦN

Mẹ như lá trên cành mùa thu, thời gian ngỡ như vừa vài năm...

Văn Tuấn Anh

55456

U SẦU

Tình yêu nào anh trao tôi, tình yêu nào anh trao ai...

Nhật Đăng

55457

ƯỚC MƠ XUÂN

Một mùa xuân em yêu thiết tha một mùa xuân bao nhiêu gấm hoa...

Quế An

55560

ƯỚC MỘT NGÀY

Anh đi xa mãi nơi nào, cho em mong ngóng đợi chờ...

Nguyễn Xinh Xô

2 / 5  Sau

app