55428

THƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG YÊU YÊU YÊU

Hỡi người tình đáng yêu của anh, hãy ở lại với anh hôm nay…

Lê Bá Vĩnh

55429

TÍCH TẮC THỜI GIAN

Dòng đời cứ trôi hết đêm rồi đến ngày tích tắc thời gian tích tắc...

Trung Nghĩa

55430

TIẾC THƯƠNG

Tình là những kỷ niệm đã mất đời quạnh vắng một mình đơn côi...

Hoàng Nhã

55431

TIỆM BÁNH DÂU TÂY

Ngày đông hương thơm đường vắng mùi bánh kem sữa dâu tây...

Thảo Châu - Gia Đoàn

55432

TIẾNG BOM PHẠM HỒNG THÁI

Tiếng bom Sa Diện năm nào vẫn còn vang mãi…

Dân Huyền

55433

TIẾNG SÓNG BẠCH ĐẰNG

Tiếng sóng reo vang khắp trời, cùng muôn gió nghe sóng reo...

Lời: Anh Việt - Nhạc: Lệ Ngọc

55434

TÌNH ĐẮN ĐO

Kìa lạnh lùng chi hỡi anh, tình nào chỉ phút giây, cớ sao mãi u buồn…

Minh Vy

55435

TÌNH EM VẪN THẾ

Nếu như còn nhớ nhau hãy xem như là giống như một giấc mơ…

Minh Khang

55436

TÌNH LONG ĐONG

Đoạn đường nào ta đã bước qua bây giờ chỉ còn giấc mơ...

Minh Khang

55437

TÌNH RA ĐI NGƯỜI CHẲNG MUỐN CHIA LY

Đừng khóc em hỡi xin đừng khóc em hỡi khóc để mà chi...

Phạm Khánh Hưng

87 / 158  Sau