55428 - Vol 42

THƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG YÊU YÊU YÊU

Hỡi người tình đáng yêu của anh, hãy ở lại với anh hôm nay…

Lê Bá Vĩnh

55429 - Vol 42

TÍCH TẮC THỜI GIAN

Dòng đời cứ trôi hết đêm rồi đến ngày tích tắc thời gian tích tắc...

Trung Nghĩa

55430 - Vol 42

TIẾC THƯƠNG

Tình là những kỷ niệm đã mất đời quạnh vắng một mình đơn côi...

Hoàng Nhã

55431 - Vol 42

TIỆM BÁNH DÂU TÂY

Ngày đông hương thơm đường vắng mùi bánh kem sữa dâu tây...

Thảo Châu - Gia Đoàn

55432 - Vol 42

TIẾNG BOM PHẠM HỒNG THÁI

Tiếng bom Sa Diện năm nào vẫn còn vang mãi…

Dân Huyền

55433 - Vol 42

TIẾNG SÓNG BẠCH ĐẰNG

Tiếng sóng reo vang khắp trời, cùng muôn gió nghe sóng reo...

Lời: Anh Việt - Nhạc: Lệ Ngọc

55434 - Vol 42

TÌNH ĐẮN ĐO

Kìa lạnh lùng chi hỡi anh, tình nào chỉ phút giây, cớ sao mãi u buồn…

Minh Vy

55435 - Vol 42

TÌNH EM VẪN THẾ

Nếu như còn nhớ nhau hãy xem như là giống như một giấc mơ…

Minh Khang

55436 - Vol 42

TÌNH LONG ĐONG

Đoạn đường nào ta đã bước qua bây giờ chỉ còn giấc mơ...

Minh Khang

55437 - Vol 42

TÌNH RA ĐI NGƯỜI CHẲNG MUỐN CHIA LY

Đừng khóc em hỡi xin đừng khóc em hỡi khóc để mà chi...

Phạm Khánh Hưng

87 / 115  Sau