51458 - Vol 30

BỜ BẾN LẠ

Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười…

Nguyễn Nhất Huy

54401 - Vol 39

BỜ BẾN TÌNH YÊU

Anh luôn thầm mong về nơi xa ấy, anh luôn thầm mong về em...

Yên Lam

53840 - Vol 36

BỜ MÔI CÒN ĐÂU

Tình yêu là nhịp sống trong tôi mãi không rời...

Quốc Vũ

54402 - Vol 39

BỜ VAI DỊU DÀNG

Đã bao ngày lòng muốn nói với em bao lời tha thiết...

Nguyễn Hồng Thuận

51999 - Vol 30

BỞI TIN LỜI THỀ

Về đâu khi tình yêu như giấc mộng giữa màn đêm…

Thái Khang

52154 - Vol 30

BỞI VÌ ANH YÊU EM

Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên…

Phan Đinh Tùng

52465 - Vol 30

BỞI VÌ SAO

Những đêm trắng buồn tênh, sống thao thức vô vọng…

Tường Văn

54651 - Vol 40

BỜM

Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo...

Hồ Trọng Tuấn

51994 - Vol 30

BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ

Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám…

Nguyễn Văn Hiên

52871 - Vol 30

BỘ ĐỘI VỀ LÀNG

Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi …

Lời: Hoàng Trung Thông - Nhạc: Lê Yên

21 / 47  Sau