51458

BỜ BẾN LẠ

Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười…

Nguyễn Nhất Huy

54401

BỜ BẾN TÌNH YÊU

Anh luôn thầm mong về nơi xa ấy, anh luôn thầm mong về em...

Yên Lam

53840

BỜ MÔI CÒN ĐÂU

Tình yêu là nhịp sống trong tôi mãi không rời...

Quốc Vũ

54402

BỜ VAI DỊU DÀNG

Đã bao ngày lòng muốn nói với em bao lời tha thiết...

Nguyễn Hồng Thuận

51999

BỞI TIN LỜI THỀ

Về đâu khi tình yêu như giấc mộng giữa màn đêm…

Thái Khang

52154

BỞI VÌ ANH YÊU EM

Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên…

Phan Đinh Tùng

52465

BỞI VÌ SAO

Những đêm trắng buồn tênh, sống thao thức vô vọng…

Tường Văn

54651

BỜM

Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo...

Hồ Trọng Tuấn

51994

BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ

Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám…

Nguyễn Văn Hiên

52871

BỘ ĐỘI VỀ LÀNG

Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi …

Lời: Hoàng Trung Thông - Nhạc: Lê Yên

21 / 69  Sau