51401

BỐN MẮT ANH THƯƠNG

Một ngày như bao ngày…

Thế Hiển

53996

BỐN MÙA THAY LÁ

Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây...

Trịnh Công Sơn

50011

BỐN MÙA YÊU NHAU

Có một chiều thu khi lá vàng mới rơi...

Nguyễn Văn Thương

53242

BỐN NGÀN NĂM RỰC RỠ GẤM HOA

Bầu trời Tổ quốc mến yêu ơi, cho tôi đi giữa nắng mặt trời...

Lê Quang

51125

BÔNG BÍ VÀNG

Bông bí vàng ngoài giàn…

Bắc Sơn

51128

BÔNG BƯỞI HOA CAU

Tóc con dài mẹ cài bông…

Bắc Sơn

51054

BÔNG CÚC TRẮNG

Dáng hoa gầy màu hoa trắng…

Bảo Phúc

54169

BÔNG HOA TRẮNG

Có một ánh nắng rất non vượt qua khe lá kia...

Lưu Thiên Hương

50455

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Một bông hồng cho em…

Phạm Thế Mỹ

53678

BÔNG HỒNG THỦY TINH

Nếu những đắm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên…

Trần Lập

34 / 1061  Sau