52859

AI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ

Trời thu mưa bay bay mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy…

Nguyễn Hữu Thiết

53101

ẢI CHI LĂNG

Chi Lăng, tiếng ai hò reo vang trời...

Mai Văn Bộ - Nguyễn T.Nguyên - Lưu Hữu Phước

50210

AI LÊN XỨ HOA ĐÀO

Ai lên xứ hoa đào...

Hoàng Nguyên

50012

AI CHO TÔI TÌNH YÊU

Ai cho tôi tình yêu...

Trúc Phương

50650

AI BIẾT

Chàng thề rằng chàng yêu tôi…

Nhạc Hoa

50070

AI CHO EM TÌNH YÊU

Chiều một mình buồn qua đây...

Ngọc Lễ

54152

À ƠI HAI TIẾNG GIA ĐÌNH

Từ ngày đưa mẹ tôi ra đồng, con trở về một màu trắng...

Huy Tập

50931

999 ĐÓA HỒNG

Nhắc chi chuyện xưa…

A - Nhạc Hoa

51279

9 CON SỐ 1 LINH HỒN

Em còn nhớ không em…

Quốc Dũng

53366

8 VẠN 6 NGÀN 400 LẦN NHỚ EM

Nhất Trung

34 / 1483  Sau

app