50446

GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIÊN

Chiều nay qua phố bàn chân nghe nhớ…

Phú Quang

52899

GIỌT NƯỚC MẮT VÔ VỌNG

Lặng lẽ đêm đến lặng nghe từng cơn gió về…

Duy Mạnh

54240

GIỌT SƯƠNG BAN MAI

Sáng hôm tinh mơ, mặt trời nghiêng khẽ chào...

Lam Trường

50922

GIỌT SƯƠNG TRÊN MI MẮT

Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra…

Thanh Tùng

53559

GIỌT SƯƠNG VÀ CHIẾC LÁ

Hồ Hoài Anh

52998

GIỌT TÌNH ĐẮNG CAY

Giờ cuộc tình chia hai ngả, từng đêm xuống...

Duy Mạnh

53144

GIỌT TÌNH

Biết đến bao giờ tình yêu bắt đầu...

Trần Huân

54469

GIỌT YÊU THƯƠNG

Những lời yêu thương mẹ dành cho con...

Trần Kiên

52196

GIỜ ANH HỨA ĐỂ LÀM GÌ

Nói một lời thôi người ơi người có nghe không...

Nhất Trung

52755

GIỜ CÒN LẠI GÌ

Yêu đương giờ đây đã tan theo làn mây, có còn lại gì…

Phạm Khánh Hưng

154 / 1089  Sau